Lesní klub Zvonek a Asociace LMŠ

Dětský lesní klub Zvonek je členem Asociace LMŠ. Pedagogové Dětského lesního klubu Zvonek se účastní vzdělávacích seminářů, pořádaných Asociací LMŠ pro průvodce v Lesních školkách a klubech. Několikrát ročně se setkáváme se zástupci ostatních LMŠ na schůzkách koordinátorů.

Filozofií, je vzájemné sdílení zkušeností, společné vzdělávání a spolupráce na rozvoji a propagaci myšlenky Lesních školek v České republice.

Komentáře jsou vypnuty.