Krizový plán

INTERNÍ PRAVIDLA – KRIZOVÁ SITUACE V Lesním klubu Zvonek
POSTUP:
 1. Vyhodnocení situace lektory anebo osobami, kteří jsou na místě,
 1. Konzultace vyhodnocení s koordinátory
 1. V případě, že se jedná o závažnou situaci a existuje obava o zdraví, život a bezpečnost dítěte, lektor anebo přítomný koordinátor alarmuje Policii ČR na tel. 158, případně Záchrannou službu na tel. 155 anebo Hasiče na tel. 150. Volat do 1/2 hodiny, kdy jsou děti z dohledu.
 1. Dále dle vzniklé situace jsou informováni rodiče dětí, kterých se riziko týká. Informuje je buď lektor anebo přítomný koordinátor.
 1. V případě, že riziko pominulo dříve než přijede Policie ČR a hasiči, je třeba pohotovost odvolat, odvolává ten, který ji přivolal.
 1. Jeden z lektorů zůstává se skupinou a druhý řeší situaci.
 1. Při ztrátě dětí z dohledu – lektor a koordinátor použijí mapu a s tou při zásahu pracují. Kontrola dětí v jejich bydlišti, vydat se na vytipovaná místa, povolat někoho k lektorovi co zůstal s dětmi, zajistit bezpečnost ostatních dětí
 POSTUP PŘI JEDNÁNÍ S MEDII:
 1. Koordinátor komunikuje s médii – podle situace vydá vyjádření, případně tiskovou zprávu. S médii by měl komunikovat pouze jeden člověk (rozhodne se podle situace) a ostatní by se měli v komunikaci držet vyjádření školky.
 1. Vyjádření by mělo být co nejkratší a bez citlivých informací.
 1. Vyžaduje-li to situace, zašle vyjádření Asociaci LŠ.
POSTUP PO RIZIKOVÉ SITUACI:
 1. Lektor anebo koordinátor pro komunikaci s rodiči v nejbližší době po rizikové události kontaktuje rodiče dětí, kterých se událost týkala a sjedná si s nimi schůzku.
 1. Setkání s rodiči se účastní koordinátor, lektorka či lektoři, případně další odborník (psycholog apod.)

Komentáře jsou vypnuty.