Vzdělávací přístup

Vzdělávací přístup vychází z prožitkového učení dětí v celoročním kontaktu s přírodou. Průvodce je schopen svou přípravu uzpůsobit aktuálnímu zájmu a potřebám dětí a aktuálním podmínkám prostředí, kde program probíhá. Průvodce umožňuje dítěti prožít bezpečné riziko. Prostředí s minimem hraček, které mají předem definovatelný účel, podporuje u dětí rozvoj kreativity a sociálního učení. Průvodce sleduje rozvoj klíčových kompetencí dětí.