Provozní řád Lesního klubu Zvonek

Provozní řád Lesního klubu Zvonek platný od 23.5. 2016 ke stažení ZDE.

K čemu slouží Provozní řád:

 • Vymezuje kompetence dětí, rodičů a zaměstnanců: pedagogických pracovníků a koordinátora.
 • Seznamuje s provozem Lesního klubu Zvonek (dále jen LK Zvonek) a pravidly jeho fungování. Je součástí Smlouvy o výchově a vzdělávání dítěte.

Přílohy provozního řádu:

 1. Krizový plán
 2. Studie k zahradě LK Zvonek

Body provozního řádu:

 1. Popis činnosti Lesního klubu Zvonek
 2. Lesní klub Zvonek jako důležitý prvek při podpře dětí v kontaktu s přírodou
 3. Zázemí sloužící k odpočinku, hygienickým potřebám a stravování
  1.  jurta
  2. pilinové WC
  3. kuchyň
  4. zajištění vody
 4. Zázemí pro venkovní aktivity
  1. zahrada
  2. farma
 5. Seznam dokumentací k povolení provozu a technické zprávy
 6. Terén
 7. Zdraví a bezpečnost
  1. bezpečné riziko
  2. pravidla a proč je máme
  3. bezpečná pravidla pro pobyt v terénu
  4. pravidla pro práci s nářadím
  5. pravidla pro pobyt u ohniště, kamen
  6. etická pravidla
  7. výbava pedagogického týmu v otázce bezpečnosti
  8. klíšťata
  9. zdraví dětí a rodiče
 8. Vybavení dětí
  1. oblečení do terénu podle ročních období
  2. vybavení do jurty
  3. Vybavení do terénu
 9. Parkování pro rodiče
 10. Provoz LK Zvonek
 11. Rámcový harmonogram dne
 12. Stravování
  1. oběd
  2. odpolední svačina
  3. pitný režim
 13. Zápis a přihlášení dětí do LK Zvonek
 14. Přijetí dítěte
 15. Ceník provozních nákladů
  1. obecné
  2. příspěvek na provoz pro děti přihlášené do LK Zvonek
  3. příspěvek na provoz pro rodiče na MD s dětmi mladšími 2,5 let
  4. úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce
 16. Možnosti finanční i hmotné podpory provozu LK Zvonek
 17. Docházka
  1. omlouvání docházky
  2. náhrada docházky
  3. ukončení docházky
 18. Předávání a vyzvedávání dětí
  1. předávání dětí
  2. vyzvedávání dětí
  3. sdílené odvozy dětí jejich rodiči
 19. Spolupráce s rodiči
  1. rodičovské schůzky
  2. společné brigády
  3. společné prožitky
 20. Pedagogická koncepce LK Zvonek
  1. obecně
  2. pilíře pedagogické koncepce LK Zvonek
  3. vzdělávání pedagogických pracovníků LK Zvonek
 21. Etický kodex pedagoga Lesní školky
 22. Spolupráce s externími odbornými spolupracovníky
 23. Revize provozního řádu

Komentáře jsou vypnuty.