Zázemí

Podoba zázemí Zvonku vychází ze snahy o jednoduchý život. To proto aby děti měly možnost pozorovat svět vlastníma očima, nechat rozvíjet vlastní fantazii a společně tvořit podle vlastních nápadů. Zjistit, kým doopravdy jsou.

Prostředí Lesního klubu Zvonek má být změnou oproti prostředí, které děti obklopuje, když ve školce nejsou. Zázemí je proto mimo jiné bez hraček, které mají jasný účel. ke hře a stavění užíváme přírodní materiál, který může mít mnoho funkcí, podob a významů.

Jako zázemí pro oběd, odpočinek a ukrytí před velkou nepřízní počasí slouží dětem a pedagogům jurta o průměru 8m, na kterou je navázána stavba s pilinovými záchody, šatnou a terasou. Jurtu je možno  v zimě vyhřívat kamny, v létě větrat dvěmi francouzskými okny. Je vybavena kuchyňkou se sporákem na propan butanovou bombu. Školka není napojena na elektřinu ani vodovodní řád. Proto je každý den zásobována dováženou pitnou vodou.

Odpad z pilinových záchodů se ukládá v nádobách u kompostu a po rozkladu se kompostuje.

Před vybudováním hygienicko-technického zázemí měly děti docházející do dětského klubu Zvonek jen provizorní přístřešek. Proto bylo naším cílem, stihnout dokončit tuto dřevostavbu do přicházející zimy.

Toto se nám podařilo především díky přispění Nadace ČEZ, jenž nám poskytla ze svého grantu příspěvek na částečnou úhradu dřeva a dalšího stavebního materiálu.

Tento příspěvek nám příznivci vysportovali v rámci mobilní aplikace Nadace ČEZ EPP – Pomáhej pohybem (www.pomahejpohybem.cz) , a to dokonce tak rychle, že někteří z rodičů, ač připraveni se zúčastnit, nestačili ani vyběhnout.

Dokončení zázemí nám výrazně zvýšilo pohodlí pro děti. Šatna i sociální zázemí je nyní uzavřeno a zaizolováno. Základní dřevní konstrukce byla navíc obložena balíky slámy, což zvýšilo jak tepelnou izolaci tak estetickou stránku objektu. Toto obkládání konstrukce jsme prováděli s rodiči a staršími sourozenci školkových dětí při dvou společných víkendových akcích. Dále jsme využili návrhu projektanta přírodního stavitelství a rozšířili střechu dřevostavby o zastřešenou terasu, která je nesena dubovými kůly. Vznikl tak další chráněný prostor (proti větru a dešti) v blízkosti jurty. Tato část nám v zimě slouží k sekání a uložení dřeva a v létě bude sloužit ke hře dětí venku – zajistí stín nebo ochrání před deštěm.

Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za finanční pomoc a všem rodičům a přátelům za pomoc s rekonstrukcí.